SUPER 2021-2023

Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk mengukuhkan ekosistem permulaan Malaysia, kami kini menerajui pelaksanaan Pelan Hala Tuju Ekosistem Permulaan Malaysia 2021-2030 (SUPER). Pelan hala tuju SUPER telah diwujudkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) untuk mengenal pasti bidang tumpuan dan tindakan utama untuk memacu pengembangan dan pembangunan ekosistem permulaan di Malaysia.

Pelan hala tuju SUPER menggariskan 33 inisiatif yang akan dilaksanakan dalam tempoh 10 tahun akan datang untuk memenuhi visi SUPER untuk mewujudkan Malaysia sebagai ekosistem permulaan yang terkemuka di Asia Tenggara. 6 tonggak utama pelan hala tuju ialah pembangunan bakat, pembiayaan, akses pasaran, persekitaran kawal selia, inovasi dan teknologi serta impak sosial. Selain itu, ini termasuk bekerjasama dengan agensi kerajaan, pemain industri dan komuniti permulaan untuk memastikan kejayaan visi SUPER.

Pelan hala tuju SUPER merupakan langkah penting ke arah mengukuhkan ekosistem permulaan di Malaysia dan kepimpinan kami dalam pelaksanaan pelan hala tuju SUPER adalah bukti komitmen kami dalam menyokong pertumbuhan dan pembangunan syarikat permulaan di negara ini.

penglihatan

Menjadi Ekosistem Permulaan Global Top-20 menjelang 2023

Menjadi Ekosistem Permulaan Global Top-20 menjelang 2023

Cradle mengetuai pelaksanaan
INTERVENSI 10

Penciptaan portal sehenti untuk pemula

Fasilitator hujung ke hujung untuk memudahkan proses untuk syarikat permulaan di Malaysia

Mengumpul data dan menggunakan rangka kerja pemantauan dan penilaian untuk ekosistem untuk membuat keputusan termaklum dan memupuk ketangkasan berterusan

Memperdalam kerjasama yang lancar antara platform sedia ada dan agensi pemudah cara

Portal ini bertujuan untuk mengumpulkan semua sumber yang berkaitan dengan permulaan,
Daripada Kerajaan dan juga swasta

PETA JALAN EKOSISTEM PERMULAAN MALAYSIA (SUPER) 2021 – 2030

Satu kajian yang menawarkan campur tangan holistik untuk masalah kesakitan utama yang dihadapi oleh pihak berkepentingan kami dalam ekosistem, tidak meninggalkan sesiapa dalam ekosistem di belakang.