Melabur dengan syarikat permulaan hari ini dan berkembang bersama mereka.

Melabur dengan syarikat permulaan hari ini dan berkembang bersama mereka.

INSENTIF CUKAI MALAIKAT

Insentif Cukai Malaikat direka bentuk untuk merapatkan jurang pelaburan peringkat awal dengan menggalakkan pelabur individu yang berkelayakan untuk melabur dalam syarikat permulaan teknologi peringkat awal di Malaysia, untuk meningkatkan pertumbuhan syarikat baharu. Insentif Cukai Malaikat ditadbir oleh Pejabat Insentif Cukai Malaikat (ATIO), sebuah unit di bawah Cradle Fund Sdn Bhd (Cradle).

Peranan ATIO adalah untuk memastikan syarikat pemula dalam ruang teknologi yang mencari pelaburan daripada pelabur malaikat bertauliah layak dan pelaburan yang dibuat ke dalam syarikat ini adalah tulen.

kriteria

 • Pelabur malaikat bertauliah yang melabur dalam syarikat baru berasaskan teknologi yang diperakui (Syarikat Investee)
 • Mesti TIADA hubungan kekeluargaan antara pelabur malaikat dan penerima pelaburan
 • Pelabur malaikat bertauliah mesti memegang pelaburan untuk tempoh dua tahun sebelum menuntut pengecualian cukai:
  • Tahun 1 – Melabur
  • Tahun 2 – Tuntut potongan cukai (semasa memfailkan penyata cukai untuk tahun 2)
 • Pelabur malaikat bertauliah mesti memegang tidak lebih daripada 30% daripada modal saham terbitan syarikat penerima pelaburan.
 • Pelaburan di bawah RM5,000 tidak layak untuk insentif cukai. Tuntutan hanya boleh dibuat kepada
  maksimum RM500,000.
 • Semua pelaburan mesti dibuat secara tunai, sepenuhnya dan bukan dalam bentuk barangan dan mesti tiada obligasi oleh
  penerima pelaburan untuk membayar balik pelabur malaikat
 • Pegangan saham mesti ditunjukkan dalam perjanjian Pemegang Saham atau mana-mana dokumen lain yang berkaitan
  boleh diterima mengikut budi bicara Cradle
 • Saham yang dikeluarkan kepada pelabur malaikat bertauliah mestilah dalam bentuk saham biasa sahaja

Program Cradle menyediakan pembiayaan untuk perniagaan anda

Pelaburan yang melebihi RM500,000 setahun tidak akan dikembalikan kepada pelabur malaikat atau boleh didapati sebagai kredit untuk menolak liabilitinya untuk tahun taksiran itu atau sebarang taksiran berikutnya.

SOALAN LAZIM

permohonan

6 Langkah Menuntut Potongan Cukai

Syarikat penerima pelaburan mesti mengikut langkah ini untuk pelabur layak mendapat insentif cukai.

 1. Borang permohonan (Borang ATI-2) tersedia DI SINI. Cetak dan lengkapkan.
 2. Sediakan dokumen berikut:
  • Surat pentauliahan daripada Malaysian Business Angel Network (MBAN) di mban.com.my
  • Penyata Bank Syarikat
  • Penyata Kewangan (diaudit & draf)
  • Perjanjian Pemegang Saham dan Lembaran Tempoh
  • Borang 24 (terkini)
  • Borang 32A (jika perlu)
  • Borang 49
 3. Serahkan borang dan semua dokumen kepada Sekretariat MBAN di Cradle.
 4. Yuran pemprosesan sebanyak RM800 perlu dibuat kepada Cradle Fund Sdn Bhd.
 5. Pemprosesan akan mengambil masa 25 hari kalendar dari tarikh penyerahan lengkap.
 6. Pemohon akan menerima surat kelulusan pelaburan daripada Kementerian Kewangan.
6 Langkah untuk menjadi malaikat bertauliah

Pelabur mesti mengikuti langkah ini untuk menjadi ahli bertauliah Malaysian Business Angel Network (MBAN).

 1. Borang permohonan ada di SINI. Cetak dan lengkapkan.
 2. Sediakan dokumen sokongan:
  • Individu bernilai bersih tinggi: Laporan kredit bank dalam tempoh 3 bulan dari tarikh penyerahan. Salinan NRIC untuk pemohon Angel.
  • Individu berpendapatan tinggi: Borang EA dan/atau penyata cukai pendapatan terkini yang telah difailkan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Salinan NRIC untuk pemohon Angel.
 3. Serahkan borang dan semua dokumen kepada Sekretariat MBAN di Cradle.
 4. Yuran keahlian sebanyak RM800 perlu dibuat kepada Cradle Fund Sdn Bhd.
 5. Proses akreditasi akan mengambil masa 21 hari kalendar dari tarikh penyerahan lengkap.
 6. Surat pentauliahan dan sijil keahlian MBAN akan dipos setelah siap.

kira-kira

Siapa yang Boleh Menjadi Malaikat?
 1. Pemastautin Cukai di Malaysia Anda mestilah pemastautin cukai di Malaysia.
 2. Berpendapatan Tinggi Individu: RM 180,000, atau digabungkan: RM 250,000 (Dengan pasangan).
 3. Nilai Bersih yang Tinggi Jumlah kekayaan atau aset peribadi bersih RM3 juta dan ke atas.
 4. Akreditasi Jadilah malaikat bertauliah dan ahli Malaysian Business Angel Network (MBAN). Akreditasi dan keahlian adalah sah selama dua tahun. Pembaharuan keahlian untuk dua tahun berikutnya akan menelan kos RM500.
 5. Kepakaran Domain Kepakaran domain atau pengalaman pengurusan sekurang-kurangnya 5 tahun dan idealnya ahli kelab malaikat.
Apakah Insentif Cukai Malaikat?

Insentif Cukai Angel ialah inisiatif baharu yang diluluskan oleh Kerajaan untuk menggalakkan lebih banyak pelaburan peringkat awal oleh sektor swasta. Insentif ini berharap dapat mengurangkan risiko yang biasanya dikaitkan dengan pelaburan peringkat awal dengan memberi kembali dalam bentuk pengecualian cukai kepada pelabur.

Siapa yang mentadbir Insentif Cukai Malaikat?

Insentif Cukai Malaikat ditadbir oleh Pejabat Insentif Cukai Malaikat (ATIO) sebuah unit di bawah Cradle Fund Sdn Bhd (Cradle) di bawah naungan Kementerian Kewangan (MoF).

Apakah tujuan Insentif Cukai dan peranan ATIO dalam ekosistem teknousahawan?

Insentif Cukai Malaikat direka untuk menggalakkan lebih banyak pelaburan malaikat daripada sektor swasta ke dalam syarikat peringkat awal dalam ruang teknologi. Oleh itu, peranan ATIO adalah untuk memastikan bahawa syarikat pemula yang mencari pelaburan daripada pelabur malaikat bertauliah adalah layak dan pelaburan yang dibuat ke dalam syarikat ini adalah tulen.

Bagaimanakah Insentif Cukai Malaikat berfungsi?

Syarikat penerima pelaburan terlebih dahulu perlu memohon dengan ATIO untuk menerima kelayakan pelaburan di bawah Insentif Cukai Malaikat di mana mereka kemudiannya boleh mendapatkan surat untuk menyampaikannya kepada pelabur malaikat bertauliah. ATIO kemudiannya akan menyerahkan semua dokumentasi berkaitan pelaburan kepada MoF untuk kelulusan & pengesahan selepas pelaburan dilakukan.

Siapa yang menyediakan akreditasi kepada pelabur malaikat?

Rangkaian Malaikat Perniagaan Malaysia (MBAN) akan memberi akreditasi kepada pelabur malaikat di Malaysia.

Apakah peranan MBAN dalam ekosistem pelaburan malaikat?

Malaysian Business Angel Network atau lebih dikenali sebagai MBAN ialah sebuah badan yang berfungsi seperti organisasi perdagangan, memacu hubungan serantau dan antarabangsa antara pelabur malaikat. MBAN bertanggungjawab ke atas pentauliahan pelabur malaikat individu dan kelab pelabur malaikat, mewujudkan kesedaran dan latihan untuk pelabur, dan memantau statistik pelaburan malaikat di Malaysia. Sebaliknya, Cradle bertindak sebagai sekretariat sementara untuk MBAN. Rangkaian ini diuruskan oleh jawatankuasa pro-tem yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan dan kumpulan malaikat termasuk Angelsden, Virtuous Investment Circle (ViC), Pikom Angels Chapter dan AIPO Business Angels Club.

Bagaimanakah ATIO berfungsi secara relatif dengan MBAN?

ATIO bekerjasama rapat dengan MBAN. MBAN, mewakili sektor swasta, akan memberi akreditasi kepada pelabur malaikat, manakala ATIO, mewakili sektor awam, akan memberikan kelayakan kepada syarikat pemula dan mengesahkan pelaburan ke dalam syarikat ini.

Apakah bidang tumpuan pelaburan yang diliputi di bawah inisiatif ini?

Tumpuan pelaburan Angel Tax Incentive adalah dalam pelbagai bidang industri teknologi pertumbuhan tinggi dengan inovasi termasuk yang berikut:

 • Elektronik dan teknologi maklumat lanjutan;
 • Telekomunikasi;
 • Peralatan/instrumentasi, automasi dan sistem pembuatan yang fleksibel;
 • Penjagaan kesihatan;
 • Elektro-optik, optik bukan linear dan optoelektronik;
 • Bahan lanjutan;
 • Pengangkutan;
 • Perkhidmatan nilai tambah; dan
 • Teknologi baru muncul

pelabur

Bagaimanakah saya menjadi pelabur?

Jika anda memenuhi kriteria berikut, anda layak menjadi pelabur dengan mendapatkan pensijilan akreditasi daripada Cradle.

 • Mestilah pemastautin cukai di Malaysia;
 • Sama ada dianggap sebagai Individu Bernilai Bersih Tinggi atau Berpendapatan Tinggi
 • Individu Bernilai Bersih Tinggi – Jumlah kekayaan atau aset peribadi bersih sebanyak RM3 juta dan ke atas atau yang setara dengannya dalam mata wang asing; ATAU
 • Berpendapatan Tinggi – Pendapatan tahunan kasar tidak kurang daripada RM180,000.00 dalam dua belas (12) bulan sebelumnya; atau bersama pasangannya, dengan pendapatan tahunan kasar RM250,000.00 dalam dua belas (12) bulan sebelumnya.
Apakah yang perlu saya lakukan untuk memohon sebagai pelabur malaikat?

Untuk memohon sebagai pelabur malaikat, anda perlu mengisi borang akreditasi yang disediakan oleh MBAN (buat masa ini, Cradle akan bertindak sebagai sekretariat sementara untuk MBAN sehingga diberitahu kelak).

Bolehkah saya melabur lebih daripada satu syarikat pada satu masa?

Ya, anda boleh melabur dalam lebih daripada satu syarikat setahun tetapi kelulusan pelaburan maksimum setahun adalah lima (5) sahaja. Jumlah minimum setiap pelaburan ialah RM5,000.00 dan sehingga maksimum RM500,000 pelaburan setahun secara keseluruhan.

Berapa lamakah masa yang diambil untuk pelabur malaikat itu layak untuk pelepasan cukai? Berapa banyak?

Pelabur mesti memegang saham dalam syarikat yang dilaburkan untuk tempoh dua tahun sebelum menuntut pengecualian. Jika saham dilupuskan sebelum dua tahun, pelaburan akan dianggap terbatal untuk tujuan insentif cukai. Pelaburan tersebut layak untuk pelepasan cukai pada tahun ketiga (ke-3) pegangan sahamnya. Sebagai contoh, jika pelaburan dibuat pada tahun 2013, pelabur akan boleh menuntut pengecualian cukai apabila dia memfailkan penyata cukai mereka pada tahun 2015.

Amaun yang layak untuk potongan adalah bersamaan dengan nilai pelaburan yang dibuat kepada syarikat penerima pelaburan. Pendapatan agregat hendaklah terdiri daripada semua sumber termasuk pendapatan perniagaan untuk tempoh asas taksiran tahun.

Selain daripada wang tunai, bolehkah saya membuat pelaburan barangan?

Tidak. Semua pelaburan mesti dibuat secara tunai

Bagaimana jika saya tidak diiktiraf oleh MBAN? Adakah saya masih layak untuk melabur?

Untuk membolehkan pelabur layak untuk pelepasan cukai, dia mesti mendapat akreditasi daripada MBAN sebelum membuat sebarang jenis pelaburan kepada syarikat penerima pelaburan. Sekiranya pelabur tidak mendapat akreditasi daripada MBAN, pelabur tidak akan menikmati pengecualian cukai untuk sebarang pelaburan yang telah dibuatnya.

Adakah kita perlu memiliki IP?

ya. Syarikat mesti memiliki IP dan/atau mempunyai hak ke atas IP tersebut.

penerima pelaburan

6 Langkah Menuntut Potongan Cukai

Syarikat penerima pelaburan mesti mengikut langkah ini untuk pelabur layak mendapat insentif cukai.

 1. Borang permohonan (Borang ATI-2) tersedia DI SINI. Cetak dan lengkapkan.
 2. Sediakan dokumen berikut:
  • Surat pentauliahan daripada Malaysian Business Angel Network (MBAN) di mban.com.my
  • Penyata Bank Syarikat
  • Penyata Kewangan (diaudit & draf)
  • Perjanjian Pemegang Saham dan Lembaran Tempoh
  • Borang 24 (terkini)
  • Borang 32A (jika perlu)
  • Borang 49
 3. Serahkan borang dan semua dokumen kepada Sekretariat MBAN di Cradle.
 4. Yuran pemprosesan sebanyak RM800 perlu dibuat kepada Cradle Fund Sdn Bhd.
 5. Pemprosesan akan mengambil masa 25 hari kalendar dari tarikh penyerahan lengkap.
 6. Pemohon akan menerima surat kelulusan pelaburan daripada Kementerian Kewangan.
Adakah anda layak sebagai Syarikat Pelabur?

Agar syarikat permulaan layak sebagai Syarikat Pelabur untuk Insentif Cukai Malaikat, mereka mesti disahkan sebagai Syarikat Pelabur oleh Pejabat Insentif Cukai Malaikat di Cradle. Kriteria kelayakan untuk Syarikat Pelabur adalah seperti berikut:

 1. Individu Malaysia mesti memegang sekurang-kurangnya 51% kepentingan ekuiti dalam syarikat;
 2. Syarikat mestilah sebuah syarikat persendirian berhad berdasarkan saham, diperbadankan di Malaysia dan merupakan pemastautin di Malaysia.
 3. Perniagaan teras, produk atau perkhidmatan Syarikat mesti termasuk dalam salah satu bidang tumpuan berikut seperti yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan, Malaysia:
  • Elektronik dan teknologi maklumat lanjutan;
  • Telekomunikasi;
  • Peralatan/instrumentasi, automasi dan sistem pembuatan yang fleksibel;
  • Penjagaan kesihatan;
  • Elektro-optik, optik bukan linear dan optoelektronik;
  • Bahan lanjutan;
  • Pengangkutan;
  • Perkhidmatan nilai tambah; dan
  • Teknologi baru muncul
 4. Hasil kumulatif syarikat mestilah kurang daripada RM5 juta dan telah beroperasi selama tiga (3) tahun atau kurang (berdasarkan keputusan tahun kewangan terkini semasa permohonan); dan
 5. Syarikat penerima pelaburan tidak boleh digulung atau dan/atau dibubarkan.
Apakah maksud Syarikat Investee?

Syarikat Investee merujuk kepada syarikat baru berasaskan teknologi yang mencari pelaburan/pembiayaan daripada sektor swasta.

Apakah kriteria kelayakan sebagai syarikat penerima pelaburan?

Seperti di bawah:

 • Minimum 51% milik rakyat Malaysia;
 • Mestilah syarikat Sdn Bhd dan diperbadankan di Malaysia;
 • Perniagaan teras syarikat mestilah dalam aktiviti yang layak seperti yang diluluskan oleh MoF;
 • Hasil kumulatif kurang daripada RM5 juta dan telah beroperasi selama 3 tahun atau kurang (berdasarkan keputusan tahun kewangan terkini semasa permohonan); dan
 • Syarikat tidak boleh ditutup dan/atau dalam pembubaran.
Apakah tempoh kelayakan untuk memohon sebagai syarikat penerima pelaburan?

Tempoh kelayakan untuk memohon sebagai syarikat penerima pelaburan bermula dari 1 Januari 2013 sehingga notis selanjutnya.

Berapa lamakah tempoh kelayakan syarikat penerima pelaburan untuk pelaburan di bawah Angel Tax Insentif?

Tempoh sah laku adalah dua (2) tahun sahaja.

Bagaimanakah syarikat saya memperoleh pelaburan daripada pelabur?

Situasi yang ideal ialah syarikat penerima pelaburan mestilah sudah berbincang/berbincang dengan bakal pelabur sebelum memohon kepada Cradle. Insentif cukai akan menjadi motivasi menarik bagi pelabur malaikat untuk membuat pelaburan ke dalam syarikat penerima pelaburan.

Jika syarikat saya pada masa ini menerima pembiayaan daripada saluran lain iaitu geran kerajaan atau modal teroka, bolehkah saya memohon?

ya

pelaburan

Apakah kriteria kelayakan pelaburan?

Kriteria kelayakan pelaburan terdiri daripada yang berikut:

 • Pelaburan mesti dijadikan syarikat penerima pelaburan yang layak/pemula;
 • Tidak boleh menjadi ahli keluarga terdekat iaitu pasangan, anak, ibu bapa dan datuk nenek;
 • Hendaklah untuk tujuan tunggal membiayai aktiviti seperti yang diluluskan oleh MoF;
 • Mesti memegang pelaburan untuk tempoh dua (2) tahun sebelum menuntut pengecualian;
 • Tidak dilupuskan dalam tempoh dua (2) tahun dari tarikh pelaburan dibuat;
 • Pelabur malaikat tidak boleh memegang lebih daripada tiga puluh (30) peratus daripada jumlah ekuiti syarikat penerima pelaburan;
 • Jumlah minimum RM5,000.00 setiap pelaburan dan sehingga maksimum RM5000,000.00 pelaburan setahun secara keseluruhan;
 • Maksimum lima (5) kelulusan pelaburan setahun;
 • Pelaburan yang dibuat hendaklah dibayar secara tunai dan penuh dan bukan dalam bentuk barangan;
 • Saham baru yang diterbitkan dan ditunjukkan dalam Perjanjian Pemegang Saham;
 • Saham yang dikeluarkan kepada pelabur malaikat mestilah dalam bentuk saham biasa sahaja. Jika saham keutamaan diterbitkan, ia tidak boleh ditukar kepada pinjaman atau opsyen panggilan, tetapi hanya boleh ditukar kepada saham biasa.
Bilakah tempoh kelayakan pelaburan?

Insentif cukai malaikat dibuka untuk pelaburan yang layak yang dibuat dari 1 Januari, 2013 hingga 31 Disember, 2017. Pelaburan yang layak mesti dibuat oleh pelabur yang layak ke dalam syarikat penerima pelaburan yang layak. Pelaburan yang dibuat hendaklah mendapat kelulusan dan pengesahan Kementerian Kewangan.

Bilakah tempoh pegangan dua tahun untuk pelaburan bermula?

Ia bermula pada tarikh suntikan tunai baru dibuat ke dalam syarikat.

Apa yang berlaku jika pelaburan tersilap separuh tempoh pelaburan?

Risiko perlu ditanggung oleh kedua-dua pelabur dan syarikat penerima pelaburan. Walau bagaimanapun, pelepasan cukai masih terpakai untuk pelabur pada tahun ke-3 pegangan sahamnya.

Apakah peratusan saham maksimum dalam setiap pelaburan?

Peratusan saham maksimum dalam setiap pelaburan ialah tiga puluh (30) peratus daripada jumlah ekuiti syarikat penerima pelaburan.

Apakah jumlah minimum dan maksimum bagi setiap pelaburan?

Jumlah pelaburan minimum ialah RM5,000.00 setiap satu sehingga jumlah maksimum RM500,000.00 setahun.

Adakah terdapat sebarang syarat selepas pelaburan?

Ya, syarikat penerima pelaburan mesti mempunyai aktiviti perniagaan di Malaysia sekurang-kurangnya dua (2) tahun selepas pelaburan dibuat.

hubungi Kami

Anda melakukan perkara yang betul.
Kami dan syarikat pemula amat berbesar hati.