Sudah tiba masanya untuk mengembangkan perniagaan anda ke tahap yang lebih tinggi.

Sudah tiba masanya untuk mengembangkan perniagaan anda ke tahap yang lebih tinggi.

CIP SPRINT

CIP SPRINT ialah geran sehingga RM600,000 untuk tempoh maksimum lapan belas (18) bulan, meliputi pengkomersialan teknologi dan meliputi PKS. Ia adalah pembiayaan dalam bentuk geran bersyarat untuk membantu usahawan membiayai usaha perniagaan berasaskan teknologi mereka.

Setelah menerima dana, penerima CIP SPRINT disokong dengan peluang rangkaian perniagaan dan perkhidmatan tambah nilai lain yang akan membantu memupuk, membangun dan menyediakan mereka dengan pembangunan model perniagaan, kemahiran pengesahan pasaran dan akses pasaran.

CIP SPRINT terbuka kepada syarikat.CIP SPRINT menerima permohonan daripada syarikat untuk menampung perbelanjaan seperti peningkatan produk, akses pasaran, pengembangan pasaran dan lain-lain. CIP SPRINT disalurkan kepada penerima melalui bayaran pendahuluan dan asas pembayaran balik. CIP SPRINT ialah geran bersyarat, di mana salah satu syaratnya, ialah penerima tertakluk kepada bayaran balik bagi jumlah yang telah dikeluarkan, sekiranya berlaku penamatan dan terma lain seperti yang dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan.

kriteria

syarikat

MOHON SEBAGAI SDN BHD

  • Syarikat tersebut mestilah syarikat Sdn Bhd.
  • Syarikat mestilah berumur kurang daripada tujuh (7) tahun semasa membuat permohonan.
  • Hasil terkumpul syarikat mestilah tidak melebihi RM5 juta.
  • Syarikat mestilah sekurang-kurangnya lima puluh satu peratus (51%) milik rakyat Malaysia (atau majoriti pekerja mestilah warga Malaysia jika kurang daripada 51%).
  • Syarikat mesti mempunyai hak harta intelek yang diperlukan untuk produknya.
  • Tiada syarikat lain memegang 25% atau lebih pegangan saham dalam syarikat itu.
  • Sekurang-kurangnya 2 pengarah (sekurang-kurangnya seorang mestilah warga Malaysia).
  • Syarikat mesti mempunyai modal berbayar minimum RM10,000.

SOALAN LAZIM

Apakah jenis geran CIP Sprint?

CIP Sprint ialah Geran Pengkomersialan Boleh Tukar Bersyarat.

Apakah penggunaan pembiayaan untuk CIP Sprint?

Sekurang-kurangnya 60% adalah untuk perbelanjaan pengkomersialan & maksimum 40% untuk perbelanjaan lain seperti pembangunan produk dan/atau penambahbaikan

Siapa yang boleh memohon CIP Sprint?

Anda boleh memohon CIP Sprint jika anda adalah syarikat Sdn Bhd, yang termasuk universiti, spin-off institut penyelidikan dan PKS.

Untuk syarikat, syarikat anda hendaklah berumur tidak melebihi 7 tahun dan memperoleh hasil tidak boleh melebihi RM5 juta. Bagi syarikat yang mempunyai kurang daripada 51% pemilik Malaysia, pekerja majoriti mestilah rakyat Malaysia dan tidak boleh ada syarikat lain yang memegang lebih daripada 25% bahagian syarikat anda. Syarikat anda juga harus memiliki hak IP, termasuk spin-off universiti dan institut penyelidikan.

Apakah tempoh pembiayaan untuk CIP Sprint?

Tempoh pembiayaan adalah sehingga lapan belas (18) bulan.

Adakah kita perlu memiliki IP?

ya. Syarikat mesti memiliki IP dan/atau mempunyai hak ke atas IP tersebut.

Bagaimanakah dana itu akan diagihkan?

Dana akan diagihkan melalui bayaran pendahuluan pada permulaan setiap peristiwa penting. Memenuhi penyerahan penting adalah pra-syarat untuk pembayaran pendahuluan berikutnya. Sebarang jumlah yang tidak digunakan akan ditolak daripada bayaran pendahuluan seterusnya.

Adakah produk / perkhidmatan saya memerlukan daya tarikan yang kukuh (kuantiti penyenaraian / pengguna) sebelum menyerahkan permohonan?

ya. Memandangkan CIP Sprint ialah geran pengkomersialan, sebarang data mengenai daya tarikan akan dapat menyokong dan mengukuhkan aplikasi.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk mengemukakan permohonan saya untuk CIP Sprint?

Anda perlu menyerahkan dek padang anda berdasarkan templat yang disediakan. Terdapat dokumen lain untuk tujuan pengesahan kelayakan, namun ini hanya diperlukan setelah permohonan anda disenarai pendek.

Adakah konsep/idea saya akan bocor apabila mengemukakan permohonan saya?

Tidak. Konsep/idea anda akan dirahsiakan dan dirahsiakan.

Bagaimana cara saya memohon?

Anda perlu mendaftar dan memohon dalam talian melalui Sistem Pengurusan Geran kami. Pautan boleh didapati di laman web Cradle.

hubungi Kami

Ambil langkah pertama anda dan dapatkan pembiayaan oleh kami.
Kami akan membimbing anda sehingga akhir.