Pemberian

Program pra-benih yang menyediakan
pemberian bersyarat sehingga RM150,000.
Khusus untuk usahawan, pasukan &
permulaan berasaskan teknologi kepada membangun
idea berasaskan teknologi dan inovatif
ke dalam Produk Minimum Berdaya maju (MVP)
produk pentas.

Program benih yang menyediakan
geran boleh tukar bersyarat sehingga
RM600,000.

Khusus untuk syarikat permulaan berasaskan teknologi
mengkomersialkan inovasi mereka
teknologi dan produk.