MYStartup

Ditubuhkan pada 2021, MYStartup ialah projek nasional yang dimulakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang dikuasakan oleh Cradle. Dengan matlamat untuk menjadi Pusat Keusahawanan ASEAN menjelang 2030, MYStartup tertumpu secara strategik di sekitar tiga teras teras: pengasas, pelabur dan pemaju. Tiang-tiang ini berfungsi sebagai tunjang untuk membentuk ekosistem keusahawanan yang inklusif dan mampan. MYStartup membina inisiatif seperti MYHackathon, MYStartup Accelerator / Pre-Accelerator, MYStartup Bootcamp, MYStartup Dev dan Venture Connect, yang kesemuanya bertujuan untuk membimbing dan menyediakan platform untuk mempercepat dan merangsang pertumbuhan ekosistem. Membina ekosistem dari bawah ke atas, MYStartup adalah sebahagian daripada Pelan Hala Tuju Ekosistem Permulaan Malaysia (SUPER) yang telah diberi mandat untuk memastikan bahawa inisiatif oleh MYStartup memberi manfaat kepada ekosistem permulaan secara keseluruhan. Usaha ini juga selari dengan sasaran MOSTI untuk mewujudkan 5,000 syarikat pemula dan 10,000 pengekod menjelang 2030.  

Untuk maklumat lanjut tentang MYStartup

Landasan pengasas bertujuan untuk mempercepatkan pertumbuhan dan pembangunan permulaan peringkat awal melalui pelbagai program idea dan pembinaan kapasiti seperti bootcamp dan akselerator.

Landasan pembangun bertujuan untuk menangani jurang set kemahiran antara sistem pendidikan dan permintaan industri teknologi dengan membina komuniti yang menyediakan pembelajaran, peningkatan kemahiran dan

MELEPASKAN POTENSI PERMULAAN MALAYSIA

Temui cara syarikat baharu yang inovatif memacu perubahan yang memberi kesan, memperkasakan komuniti luar bandar dan menjadikan perkhidmatan boleh diakses oleh semua rakyat Malaysia.