Integriti Kami

Cradle komited untuk menjalankan perniagaannya dengan integriti dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai di Malaysia. Kami mempunyai toleransi sifar terhadap sebarang bentuk rasuah dan rasuah, dan berpegang teguh kepada Dasar Anti-Sogokan dan Rasuah kami.

Sebagai penyedia utama pembiayaan peringkat awal untuk permulaan teknologi, kami akan sentiasa memastikan transaksi perniagaan, urusan dan hubungan kami dijalankan dengan ketelusan, profesional dan adil.

Umum

Cradle komited untuk menjalankan perniagaannya dengan integriti dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai di Malaysia. Kami mempunyai toleransi sifar terhadap sebarang bentuk rasuah dan rasuah, dan berpegang teguh kepada Dasar Anti-Sogokan dan Rasuah kami.

Sebagai penyedia utama pembiayaan peringkat awal untuk permulaan teknologi, kami akan sentiasa memastikan transaksi perniagaan, urusan dan hubungan kami dijalankan dengan ketelusan, profesional dan adil.

Dasar Antirasuah dan Rasuah

Dasar Anti-Sogokan dan Rasuah kami mewakili komitmen Cradle dalam toleransi sifar terhadap rasuah dan rasuah. Dengan ini, Cradle berazam untuk mematuhi undang-undang dan peraturan Malaysia termasuk (tetapi tidak terhad kepada) Kanun Keseksaan Malaysia (disemak 1977) dan pindaannya, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan pindaannya, Akta Syarikat 2016 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFAPUA) 2001.

Orang awam dan pekerja dikehendaki melaporkan sebarang syak wasangka tentang pelanggaran Polisi menurut Polisi Pemberitahuan melalui saluran yang sesuai yang disediakan.

Tiada Polisi Hadiah

Pengurusan Buaian, Pekerja dan Ahli Keluarga Terdekat dilarang meminta, menerima atau menyediakan secara langsung atau tidak langsung, menawarkan hadiah daripada peserta Program (termasuk penerima), perunding, rakan kongsi, pembekal dan mana-mana pihak ketiga lain untuk faedah peribadi atau perniagaan penerima faedah yang berkaitan dengan Cradle.

Pemberitahuan

Di Cradle, reputasi dan integriti organisasi kami adalah keperluan utama untuk menjadi penyedia utama pembiayaan peringkat awal untuk permulaan teknologi.

JIKA ANDA MELIHAT SESUATU, LAKUKAN PERKARA YANG BETUL DAN CAKAP SESUATU. Kami meminta pertanggungjawaban orang-orang yang zalim.

NAMPAK MANA-MANA INI?

 • Penipuan
 • rasuah
 • Pemalsuan
 • rasuah
 • Meminta
 • kepuasan
 • Peras ugut
 • Konflik Kepentingan
 • Penyelewengan
 • Pencatutan
 • Pelanggaran Undang-undang
 • Aktiviti tidak beretika lain (Gangguan Seksual, Penyalahgunaan Dadah, Gangsterisme, Perjudian dan banyak lagi)